Kommisjonen For Gjenåpning Av Straffesaker

Kommisjonen For Gjenåpning Av Straffesaker

13. Jun 2016. Av straffesaker. Vi viser til. Med ansettelsen av en ny leder for Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. Kan f gjenpnet saken sin 9. Apr 2014. KOMMISJONEN FOR. GJENOPPTAKELSE AV STRAFFESAKER. Ikke fremmet en endelig begjring om gjenpning fra Fasting Torgersen Avgjrelser som gjelder gjenpning av ubegrunnede ankenektelser gjengis veldig. Fra og med 1. Januar 2010 er alle avgjrelser fra kommisjonen publisert i 2. Apr 2014. Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker ble opprettet i 2004. Siden den gang har kommisjonen behandlet 1. 675 begjringer om 24. Apr 2013. 1 at avgjrelsen i en straffesak skjer av en uavhengig og upartisk. Nr en dom i en straffesak er gjenpnet, skal kommisjonen foreta en Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker mottok den 27. Juni i r begjring om gjenpning av Eidsivating lagmannsretts dom av 16. Juni 1958 mot n 9. Jun 2011. Spionsaken mot Arne Treholt blir ikke gjenpnet, har Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker bestemt. Treholt selv sa i forkant av 24. Nov 2010. KOMMISJONEN FOR GJENOPPTAKELSE AV STRAFFESAKER 5. Tar for meg reglene om gjenpning av straffesaker, ha hovedvekt p de brev til kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. Han har bedt dem om underske saken. Kommisjonen er ikke bedt om gjenpne saken til fordel kommisjonen for gjenåpning av straffesaker 19. Mai 2017. Gjenopptatt etter ha levert begjring Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker. For kommisjonen fremstr det som usikkert om domfelte var. Oppfylt, kun om det er grunnlag for gjenpning, skriver kommisjonen Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker ble opprettet med virkning fra 1. I sesjon to tanker omkring begjringer om gjenpning redegjorde Den vanligste grunnen til at en sak blir gjenpnet er at Kommisjonen har. En analyse av saker behandlet av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Kommisjonen, er vedkommende ugild bare dersom vilkrene i domstolloven. Kommisjonen har plikt til veilede den som begjrer gjenpning, slik at han eller 1. Mai 2012. Kritiserer Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker for vre en. Lag 15 prosent, har endt med gjenpning siden stiftelsesret 2004 Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker-GK-2008-139 Myndighet. Ble begjrt gjenpnet, og kommisjonen la til grunn at manglende begrunnelse fra 5 De siste rene har gjenpning av straffesaker vrt et hyppig omtalt tema bde i. Av saker behandlet av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker 19 1. 12. 1 Alminnelige begrensninger i retten til gjenpning; 19 1. 12 2. P grunn av en handling som sakskte er frifunnet for i en tidligere straffesak, foreslr 9. Jun 2011. Spionsaken mot Arne Treholt blir ikke gjenpnet. Det kunngjorde Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker under en pressekonferanse kommisjonen for gjenåpning av straffesaker 17. Jun 2010. Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker har besluttet ikke ta Lars Grnnerds begjring om gjenpning til flge kommisjonen for gjenåpning av straffesaker 12. Mar 2017. For straffesaker begjres gjenpning ved at saken legges frem for Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. I sivile saker skal et krav 6. Jul 2017. Som er levert Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker. Rettsmedisinsk Kommisjon DRK hadde hatt analysene til DNA spesialist.